Детали за проектот

  • Категорија: Основен проект
  • Датум: 2022

Опис

Oсновен проект за изградба на детска градинка 8-ми Април во Шуто Оризари, Скопје