Детали за проектот

  • Категорија: Реконструкција и адаптација
  • Датум: 2021

Опис

Реконструкција и адаптација на ЈЗУ Универзитетска Клиника за Психијатрија, Скопје