Детали за проектот

  • Категорија: Реконструкција и адаптација
  • Датум: 2021

Опис

Реконструкција и адаптација на стара амбуланта во противпожарна станица во Старо Нагоричане